صفحه اصلی

ماشین آلات

گواهینامه ها

چارت سازمانی

نیروی انسانی

پروژه ها

بازدید ها

درباره ما

ارتباط با ما

پروژه 120 واحد خانه های استیجاری شهرک پردیسان قم

  • ثبت نام

120واحد خانه های استیجاری شهرک پردیسان قم کارفرما:وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان مسکن و شهرسازی استان قم)
تاریخ شروع:١٣٧٩
تاریخ خاتمه: ١٣٨٠