صفحه اصلی

ماشین آلات

گواهینامه ها

چارت سازمانی

نیروی انسانی

پروژه ها

بازدید ها

درباره ما

ارتباط با ما

پروژه اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل

  • ثبت نام

پروژه اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل
کارفرما: مسکن و شهرسازی(سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل)
تاریخ شروع:١٣۷۶
تاریخ خاتمه: ١٣۷۸