صفحه اصلی

ماشین آلات

گواهینامه ها

چارت سازمانی

نیروی انسانی

پروژه ها

بازدید ها

درباره ما

ارتباط با ما

پروژه بیمارستان ٦٤تختخوابی شهرستان بناب

  • ثبت نام

کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
مشاور: مهندسین مشاور گروه ٤
تاریخ شروع:١٣٨١
تاریخ خاتمه:١٣٨۸