صفحه اصلی

ماشین آلات

گواهینامه ها

چارت سازمانی

نیروی انسانی

پروژه ها

بازدید ها

درباره ما

ارتباط با ما

پروژه بهسازی و تعمیر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  • ثبت نام

پروژه بهسازی و تعمیر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
کارفرما:موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ شروع: ١٣٨٧
تاریخ خاتمه: ١٣٨٧