صفحه اصلی

ماشین آلات

گواهینامه ها

چارت سازمانی

نیروی انسانی

پروژه ها

بازدید ها

درباره ما

ارتباط با ما

پروژه 96 واحد با کاربری استیجاری استان اردبیل

  • ثبت نام

96واحد با کاربری استیجاری استان اردبیل کارفرما: مسکن و شهرسازی(سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل)
تاریخ شروع: ١٣٧٩
تاریخ خاتمه: ١٣٨٠