با اعضای مجموعه آذر یورد تبریز بیشتر آشنا شوید.

اعضای مجموعه آذر یورد تبریز

یکی از مهمترین شاخصه های شرکت ساختمانی-تاسیساتی  آذریورد تبریز استفاده از مجرب ترین و دوره دیده ترین کادر پرسنلی می باشد.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

ایرج امین نیا

گام گذاشتن در مسیرهای ناشناخته از علایق اوست، معتقد به استفاده بهینه از فناوری‌های روز. چشم اندازی جهانی دارد، دانش آموخته MBA، کتاب دوست، منطقی و برنامه محور، اهل مطالعه و تحقیق برای یافتن علت رخدادهای زندگی و بسیار اجتماعی.

نایب رئیس هیئت مدیره

امین امین نیا

گام گذاشتن در مسیرهای ناشناخته از علایق اوست، معتقد به استفاده بهینه از فناوری‌های روز. چشم اندازی جهانی دارد، دانش آموخته MBA، کتاب دوست، منطقی و برنامه محور، اهل مطالعه و تحقیق برای یافتن علت رخدادهای زندگی و بسیار اجتماعی.

عضو هیئت مدیره

جلال نوری

گام گذاشتن در مسیرهای ناشناخته از علایق اوست، معتقد به استفاده بهینه از فناوری‌های روز. چشم اندازی جهانی دارد، دانش آموخته MBA، کتاب دوست، منطقی و برنامه محور، اهل مطالعه و تحقیق برای یافتن علت رخدادهای زندگی و بسیار اجتماعی.

عضو هیئت مدیره

مهران امامقلی افتخاریان

گام گذاشتن در مسیرهای ناشناخته از علایق اوست، معتقد به استفاده بهینه از فناوری‌های روز. چشم اندازی جهانی دارد، دانش آموخته MBA، کتاب دوست، منطقی و برنامه محور، اهل مطالعه و تحقیق برای یافتن علت رخدادهای زندگی و بسیار اجتماعی.

عضو هیئت مدیره

شهریار شهرگان

گام گذاشتن در مسیرهای ناشناخته از علایق اوست، معتقد به استفاده بهینه از فناوری‌های روز. چشم اندازی جهانی دارد، دانش آموخته MBA، کتاب دوست، منطقی و برنامه محور، اهل مطالعه و تحقیق برای یافتن علت رخدادهای زندگی و بسیار اجتماعی.

© تمامی حقوق محفوط به شرکت آذر یورد تبریز میباشد.