🔹بازدید از نمایشگاه صنعت خرده فروشی کشور در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور مدیران عامل

نمایشگاه ریتیل شو ایران(RETAIL SHOW) در نمایشگاه بین المللی تهران

حضور رئیس جمهور حسن روحانی در سفری سه روزه به سوئیس و اتریش در نشست مشترک اعضای اتاق بازرگانی ایران و اتریش

حضور رئیس جمهور حسن روحانی در سفری سه روزه به سوئیس و اتریش در نشست مشترک اعضای اتاق بازرگانی ایران و اتریش

شرکت آذر یورد تبریز نمایشگاه بین الملی تهران

حضور معاون محترم وزیر راه و شهرسازی جناب آقای مهندس محمد جعفر علیزاده و هیئت همراه