1- اطلاعات شخصی

سلامت وضعیت روحی و جسمانی
خدمت نظام وظیفه
وضعیت تاهل

2- سوابق تحصیلی و آموزشی

3- تجربیات شغلی

آیا قبلا در این شرکت اشتغال به کار داشته اید؟ *

4- آشنایی به زبان های خارجی، کامپیوتر و سایر دوره ها :

زبان انگلیسی

خواندن :
نوشتن
مکالمه

سایر زبان ها

خواندن :
نوشتن
مکالمه

آشنایی با کامپیوتر

لطفا مهارت های خود را در کامپیوتر انتخاب کنید.

گواهینامه دوره های فنی حرفه ای یا موسسات آموزشی

5- فعالیت های علمی

لطفا فعالیت های علمی خود را انتخاب کنید.

6- نحوه همکاری

تمایل به همکاری بصورت :

7- چگونگی آشنایی شما با شرکت

8- دونفر از کسانی که شما را به خوبی می شناسند و هیچگونه نسبت فامیلی با شما ندارندرا ذکرفرمایید

9- افراد تحت تکفل

در صورت انتقال یا ماموریت حاضر به رفتن به شهرستان یا شعبات دیگر هستید ؟
حقوق مورد انتظار
اکنون مشغول به کار هستید ؟
در صورت لزوم آیا میتوانید تضمین دهید ؟

10- آدرس محل سکونت

منزل شما به چه صورت است ؟

11- آپلود رزومه

Choose File

© تمامی حقوق محفوط به شرکت آذر یورد تبریز میباشد.