پروژه های انجام شده شرکت آذریورد تبریز

بیشترین فعالیت شرکت آذر یورد تبریز در زمینه عملکردهـای خدماتی – درمانی می باشد که در این راستا می توان به ساخت بیمـارستان های شهرستان های بناب، ملکان، پارس آباد، مراغـه، اشنویه، عجب شیر و مرکز جامع سرطانی مراغه اشاره نمود. همچنین ساخت پروژه هایی چون منازل استیجاری و ادارات کل استان ها و ورزشگاه ها را نیز می توان نام برد.

پروژه بیمارستان آموزشی و درمانی سینـای شهرستان مراغه

کارفرما: سـازمان مجـری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی

مشاور: مهندسین مشـاور لیمان

بیمارستان سینـای مراغه با زیربنای 11846 مترمربع در 4 طبقه با ساختمان های جنبی در زمینی به مساحت 24000 مترمربع در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.سازه این پـروژه از نوع اسکلت بتنی و سقف ها از نوع دال بتنی می باشد. دیوارهای خارجی از نوع بلوک لیکا و دیوارهای داخلی از نوع درای وال بوده، پنجره ها از نوع پروفیل UPVC با شیشه های دو جداره و درب ها از نوع چوبی، فلزی، شیشه ای اتوماتیک و ضد حریق پیش بینی گردیده است. تاسیسات الکتریکی این پروژه با روشنایی نرمال، اعلام حریق صوتی، شبکه کامپیوتر، احضار پرستار، تلفن و UPS پیش بینی شده است. همچنین تاسیسات مکانیکی این پروژه جهت تامین سیستم سرمایش، چیلر، فن کوئل و هوارسان و جهت تامین سیستم گرمایش، دیگ بخار، دیگ آب گرم، فن کوئل و دستگاه های هوارسان می باشند. در محوطه سازی این مجموعه علاوه بر جدول بتنی و فضای سبز از آسفالت به عنوان ماشین رو و از بتن به عنوان راه پیاده استفاده شده است. ساختمان های جنبی این پروژه عبارتند از منبع آب، تصفیه خانه فاضلاب، پست برق، دیزل ژنراتور، باند بالگرد، انبار وسایل، نگهبانی و امحای زباله.

پروژه بیمارستان شهرستان عجب شـیر

کارفرما: سازمان مجـری ساختمـان ها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسـازی

مشاور: مهندسین مشـاور معماری سـده

پروژه بیمارستان 160 تختخوابی شهرستان پارس آباد

کارفرما: سـازمان مجـری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی

مشاور: مهندسین مشـاور  لیمان

بیمارستان 160 تختخوابی پارس آباد با زیربنای 11515 مترمربع در 4 طبقه با ساختمان های جنبی در زمینی به مساحت 38450 مترمربع در استان اردبیل واقع شده است. سازه این پروژه از نوع اسکلت بتنی و سقف ها از نوع دال بتنی می باشد. دیوارهای خارجی از نوع بلوک لیکا و دیوارهای داخلی از نوع درای وال بوده، پنجره ها از نوع پروفیل UPVC با شیشه های دو جداره و درب ها از نوع چوبی، فلزی، شیشه ای اتوماتیک و ضد حریق پیش بینی گردیده است. تاسیسات الکتریکی این پروژه با روشنایی نرمال، اعلام حریق صوتی، شبکه کامپیوتر، احضار پرستار، تلفن و UPS پیش بینی شده است.

همچنین تاسیسات مکانیکی این پروژه جهت تامین سیستم سرمایش، چیلر، فن کوئل و هوارسان و جهت تامین سیستم گرمایش، دیگ بخار، دیگ آب گرم، فن کوئل و دستگاه های هوارسان می باشند. در محوطه سازی این مجموعه علاوه بر جدول بتنی و فضای سبز، از آسفالت به عنوان ماشین رو و از بتن به عنوان راه پیاده استفاده شده است. ساختمان های جنبی این پروژه عبارتند از منبع آب، تصفیه خانه فاضلاب، پست برق، دیزل ژنراتور، باند بالگرد، انبار وسایل، نگهبانی و امحای زباله.

پروژه بیمارستان شهرستان بنـاب

کارفرما: سازمان مجـری ساختمـان ها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسـازی

مشاور: مهندسین مشـاور گروه 4

پروژه های جاری شرکت آذریورد تبریز

شرکت آذریورد تبریز در حال حاضر  بیش از 10 پروژه در حال ساخت دارد که  اکثر پروژه ها در زمینه  خدماتی- درمانی می باشد.

احداث مجموعه مسکونی 210 واحدی پهر آباد مراغه

کارفرما: اداره کل عمران ستاد

مشاور: مهندسین مشـاور آستان قدس رضوی

طرح و اجرا:شرکت آذریورد تبریز

عملیات تکمیلى تاسیسات مکانیکى و برقى موتور خانه بیمارستان مرکز سرطان همدان

 

 

طرح و اجرا: شرکت آذر یورد تبریز

احداث ساختمان الحاقی ، درمانی ، ساختمان های جنبی و محوطه سازی بیمارستان 163 تختخوابی مراغه

کارفرما: سازمان مجری

مشاور: مهندسین مشاور لیمان

طرح و اجرا: شرکت آذر یورد تبریز

تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان امام خمینی (ره) واقع در تنکابن

کارفرما: وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی

مشاور: مهندسین مشـاورفردا فن پارس

طرح و اجرا: شرکت آذریورد تبریز

تکمیل عملیات بهسازی استادیوم علی دایی واقع در اردبیل

کارفرما: وزارت راه شهرسازی

مشاور: مهندسین مشـاورفردا فن پارس

طرح و اجرا: شرکت آذریورد تبریز

© تمامی حقوق محفوط به شرکت آذر یورد تبریز میباشد.